Nascholingen ingeschreven c.q. gevolgd

Waar kan ik zien voor welke nascholingen ik mij heb ingeschreven c.q welke nascholingen ik heb gevolgd?

U bent met 'uw eigen naam' ingelogd op www.zorgverlenersgroningen.nl

  • klik op 'Home Zorgverleners Groningen' (in de blauwe balk links bovenin)
  • klik op 'Mijn nascholingen'
  • u ziet een overzicht van uw gevolgde en nog te volgen nascholingen

Let op:

Worden er géén nascholingen getoond? Controleer dan rechts bovenin het scherm of hier alleen 'Welkom uw eigen naam' staat.

Staat er rechts bovenin het scherm 'Welkom uw eigen naam (uw organisatie)'. Doe dan het volgende:

  • klik op 'Welkom uw eigen naam (uw organisatie)' 
  • Er verschijnt een uitklapmenu
  • klik op 'Organisatie kiezen'
  • u komt weer in het beginscherm terecht en klik op 'Uw eigen naam'
  • klik op 'Home Zorgverleners Groningen'
  • klik op 'Mijn nascholingen'