Bericht/verslag niet zichtbaar

Het bericht/verslag is niet zichtbaar in het portaal
  • Bent u wel ingelogd bij uw organisatie? (bij ‘Welkom’ moet staan: uw naam (naam organisatie). Zie voor uitlegInloggen als persoon of bij organisatie’.
  • Het bericht/verslag is reeds ‘afgerond’ en is nu alléén zichtbaar onder ‘Mijn correspondentie’.