Aanmelding lidmaatschap DokNoord

Ben je waarnemend huisarts, huisarts in dienst, huisarts in opleiding of praktijkhouder? En ben je werkzaam in de provincie Groningen en Noord-Drenthe? Dan nodigen we je van harte uit om lid te worden van DokNoord. De lidmaatschapscontributie wordt elk jaar vastgesteld door de ledenraad en vind je op de website van DokNoord.

Gegevens persoon

LET OP: Postcode + Huisnummer zijn verplichte velden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: Postcode + Huisnummer zijn verplichte velden

Gegevens organisatie

LET OP: Postcode + Huisnummer zijn verplichte velden

Ben je HIDHA/HAIO? Vul dan 'nvt' in

 

 

 

 

 

 

LET OP: Postcode en huisnummer zijn verplichte velden

Lidmaatschap DokNoord

Aangesloten bij / voornemens aan te sluiten bij huisartsengroep (HAGRO/WAGRO):

Verklaart zich hierbij aan te melden als lid van de coöperatie DokNoord U.A., regionale huisartsenorganisatie in Groningen en Noord-Drenthe en verklaart daarmee ook akkoord te gaan met de statuten en het daaruit voortgekomen huishoudelijk reglement. In het kader van je aanmelding als lid van DokNoord verwerken wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De opzegtermijn bedraagt 6 maanden en lidmaatschap geldt altijd voor een volledig kalenderjaar - tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar (mits tijdig opgezegd).